Banner-page2

Focus op pensioenfondsen

Zegwaart Consultancy werkt alleen voor pensioenfondsen. Omdat focus en ervaring tot beter onderzoek leiden, tot een beter inzicht in de wensen, behoeften en zorgen van deelnemers en gepensioneerden als het gaat om hun pensioen en tot een beter inzicht in hun risicohouding. In het nieuwe pensioenstel wordt dat laatste nog belangrijker dan die al was. De risicohouding van de deelnemers zal een ankerpunt worden voor de beleggingsrisico’s die pensioenfondsen aangaan en daarmee voor hun projectierendement. Zegwaart Consultancy en Motivaction hebben samen een nieuwe onderzoeksopzet en vragenlijst ontwikkeld, die helemaal aansluit op de risicohouding in het nieuwe stelsel en op de keuzes, die fondsbesturen bij de invulling van de nieuwe regeling moeten gaan maken.

Kwalitatief onderzoek

Focusgroepen met deelnemers en gepensioneerden brengen hen letterlijk en figuurlijk dichtbij. U hoort en ziet uw achterban praten over pensioen, over hun mispercepties, over wat ze belangrijk vinden, over hun zorgen en wantrouwen, behoeften en wensen. Kwalitatief onderzoek is een uitstekend vertrekpunt om uw achterban beter te leren kennen en heel nuttig als voorbereidende fase voor een kwantitatief onderzoek; focusgroepen kleuren het cijfermatige beeld in.
Kwantitatief onderzoek

Kwantitatief online onderzoek levert representatieve en generaliseerbare informatie, niet alleen over de risicohouding van deelnemers en gepensioneerden en de verbijzondering daarvan naar leeftijdscohorten, maar ook over de factoren waardoor die risicohouding wordt beïnvloed.

Mijn missie

U laten begrijpen hoe, waarom en op basis van welke zorgen, behoeften en percepties deelnemers en gepensioneerden tot keuzes en voorkeuren komen, u dichter bij uw achterban brengen. Dat is mijn missie.
Meer over wat mij drijft
Laatste nieuws
09Feb2021
Risicohouding in nieuwe pensioenstelsel

De tweede en eerste kamer moeten nog hun zegen geven aan de wetgeving die voortvloeit uit het pensioenakkoord, maar...

17Apr2018
AVG – Algemene verordening gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. De Wet bescherming persoonsgegevens (WPB) geldt dan...