AVG – Algemene verordening gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. De Wet bescherming persoonsgegevens (WPB) geldt dan niet meer. In de hele Europese Unie zal vanaf die datum dezelfde privacywetgeving gelden. In de AVG zijn versterking en uitbreiding van de privacy-rechten en meer verantwoordelijkheden voor organisaties vastgelegd. Bij de uitvoering van onderzoek, waarbij adresbestanden van bijvoorbeeld deelnemers en gepensioneerden worden gebruikt, werkt Zegwaart Consultancy met partners, die volledig AVG-compliant zijn. Het betreft hier met name Motivaction en CG Selecties.