Risicohouding in nieuwe pensioenstelsel

De tweede en eerste kamer moeten nog hun zegen geven aan de wetgeving die voortvloeit uit het pensioenakkoord, maar duidelijk is al wel hoe het nieuwe stelsel eruit zal gaan zien. Duidelijk wordt ook, dat inzicht in de risicohouding van de deelnemers nog belangrijker gaat worden. In de Memorie van toelichting op het wetsvoorstel staat,Learn More
 • 9 Feb, 2021
 • Nicolette Zegwaart
 • 0 Comments

AVG – Algemene verordening gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. De Wet bescherming persoonsgegevens (WPB) geldt dan niet meer. In de hele Europese Unie zal vanaf die datum dezelfde privacywetgeving gelden. In de AVG zijn versterking en uitbreiding van de privacy-rechten en meer verantwoordelijkheden voor organisaties vastgelegd. Bij de uitvoering van onderzoek, waarbijLearn More
 • 17 Apr, 2018
 • Nicolette Zegwaart
 • 0 Comments

Meer inzicht in risicohouding kan leiden tot wijziging beleggingsbeleid

Pensioen Intelligence Partners heeft een nieuw instrument ontwikkeld, waarmee de risicohouding van deelnemers in een index wordt samengevat en daarmee tussen pensioenfondsen vergelijkbaar is geworden. Door die indices te koppelen aan de financiële gezondheid van een fonds wordt zichtbaar hoe sterk de risicobereidheid van deelnemers bij eenzelfde tekort uiteen loopt. In PensioenPro van 14 juniLearn More
 • 14 Jun, 2016
 • Nicolette Zegwaart
 • 0 Comments

Veel misverstanden over pensioen en laag vertrouwen. Werk aan de winkel voor de pensioensector!

Tijdens het congres van de Pensioenfederatie op 17 mei jl. zijn de resultaten gepresenteerd van een groot onderzoek onder werknemers, die via hun werkgever pensioen opbouwen. Het onderzoek, uitgevoerd door Zegwaart Consultancy en Motivaction, maakt duidelijk dat er veel misverstanden zijn rond pensioen. Werknemers denken dat er sprake is van een omslagstelsel, vrezen dat erLearn More
 • 19 Mei, 2016
 • Nicolette Zegwaart
 • 0 Comments

Pensioen Intelligence Partners

Zegwaart Consultancy, Motivaction en Corporate Pension Architects hebben een nieuw samenwerkingsverband gevormd: Pensioen Intelligence Partners. Pensioen Intelligence Partners wil pensioenfondsen, uitvoeringsorganisaties en sociale partners helpen om hun stakeholders beter te begrijpen en met die kennis betere beslissingen te nemen. Doordat we als Pensioen Intelligence Partners veel kennis en ervaring hebben binnen het pensioen domein, niet alleenLearn More
 • 19 Mei, 2016
 • Nicolette Zegwaart
 • 0 Comments

Knot: zo snel mogelijk naar nieuw pensioenstelsel

De problemen zijn bekend. Door de combinatie van extreem lage rente, vergrijzing en hogere leeftijdsverwachting is een pensioenstelsel waarin een vast pensioen wordt beloofd niet meer houdbaar. De overgang naar een nieuw stelsel, bijvoorbeeld met eigen potjes en collectieve risicodeling, moet soelaas bieden. In een nieuw pensioenstelsel is het volgens DNB van belang dat er voorLearn More
 • 24 Mrt, 2016
 • Nicolette Zegwaart
 • 0 Comments

Lage rente maakt pensioenbeloftes onhoudbaar

De extreem lage rente in combinatie met de hogere levensverwachting heeft de dekkingsgraad van veel pensioenfondsen midscheeps geraakt. Verlagen zal in 2017 onontkoombaar zijn. Door deze ontwikkeling woedt opnieuw een discussie over de toekomst van het pensioenstelsel in Nederland. Zijn uitkeringsregelingen, waarbij beloftes over een toekomstig pensioen worden gedaan, nog wel haalbaar en moeten weLearn More
 • 22 Mrt, 2016
 • Nicolette Zegwaart
 • 0 Comments

Doorbeleggen na pensioendatum

Werknemers die nu met pensioen gaan en een beschikbare premieregeling hebben, zullen schrikken van het pensioen dat ze daarvoor kunnen inkopen. Door de extreem lage rente is dat veel lager dan verwacht. Vanaf 1 juli regelt een nieuw wetsvoorstel dat mensen kunnen doorbeleggen na de pensioendatum. Dat betekent niet meer de zekerheid van een lagerLearn More
 • 22 Mrt, 2016
 • Nicolette Zegwaart
 • 0 Comments

Eén pensioenregeling, die bijna niemand wil

Het kabinet heeft besloten tot één regeling, die sterk lijkt op het huidige. Maar met hogere buffers om tegenvallers op te kunnen vangen. Pensioenfondsen zullen minder beleggingsrisico’s kunnen lopen en daarmee komt de indexatie voor deelnemers en gepensioneerden in gevaar. Dat is precies wat een grote meerderheid van werkenden en gepensioneerden níet wil; zij zijnLearn More
 • 6 Apr, 2014
 • Peter Zegwaart
 • 0 Comments