Knot: zo snel mogelijk naar nieuw pensioenstelsel

Knot: zo snel mogelijk naar nieuw pensioenstelsel

  • 24 Mrt, 2016
  • Nicolette Zegwaart
  • 0 Comments

De problemen zijn bekend. Door de combinatie van extreem lage rente, vergrijzing en hogere leeftijdsverwachting is een pensioenstelsel waarin een vast pensioen wordt beloofd niet meer houdbaar. De overgang naar een nieuw stelsel, bijvoorbeeld met eigen potjes en collectieve risicodeling, moet soelaas bieden. In een nieuw pensioenstelsel is het volgens DNB van belang dat er voor ouderen anders belegd kan worden dan voor jongeren. Ouderen hebben meer behoefte aan zekerheid en jongeren kunnen juist meer risico nemen. En daar gaat het mis. Want uit alle risicobereidheidsonderzoeken blijkt juist, dat jongeren hechten aan zekerheid. Zij twijfelen of er straks voor hen nog wel pensioen is, overschatten beleggingsrisico’s en zien beleid waardoor pensioen alleen maar minder wordt. Vanuit dat sentiment is de keuze voor nominale zekerheid te begrijpen. Ouderen zitten aan de goede kant van de streep en begrijpen dat hun belang, nl. indexatie, het beste gediend is bij méér risico.