Lage rente maakt pensioenbeloftes onhoudbaar

Lage rente maakt pensioenbeloftes onhoudbaar

  • 22 Mrt, 2016
  • Nicolette Zegwaart
  • 0 Comments

De extreem lage rente in combinatie met de hogere levensverwachting heeft de dekkingsgraad van veel pensioenfondsen midscheeps geraakt. Verlagen zal in 2017 onontkoombaar zijn. Door deze ontwikkeling woedt opnieuw een discussie over de toekomst van het pensioenstelsel in Nederland. Zijn uitkeringsregelingen, waarbij beloftes over een toekomstig pensioen worden gedaan, nog wel haalbaar en moeten we niet toe naar een systeem met eigen potjes, al dan niet met collectieve risicodeling (de SER-variant). Zegwaart Consultancy en Motivaction voeren in opdracht van de Pensioenfederatie een onderzoek uit dat licht laat schijnen over het oordeel van de werknemers. Wat bepaalt hun vertrouwen in het pensioenstelsel, waar is dat op gebaseerd en zijn keuzevrijheid en individualisering de fundamenten voor een nieuw stelsel dat in staat is om het vertrouwen van de werknemers terug te winnen? De resultaten zijn in mei 2016 bekend.