Header_small3

Over

Mijn missie

peter-zegwaart

U laten begrijpen hoe, waarom en op basis van welke zorgen, behoeften en percepties deelnemers en gepensioneerden tot keuzes en voorkeuren komen, u dichter bij uw achterban brengen. Dat is mijn missie. Dat doe ik vanuit een brede ervaring met onderzoek. En met de ambitie om u te laten zien dat onderzoek werkelijk kan bijdragen aan succesvolle besluitvorming. En niet alleen maar nieuwe vragen oproept.

Hoe ik werk

Ik ben gesprekspartner voor besturen van pensioenfondsen en voor uitvoeringsorganisaties. Ik combineer ‘grey hair’ met enthousiasme, commitment aan uw project en de ambitie om daar een onvoorwaardelijk succes van te maken. Waarbij plezierig samenwerken een belangrijke randvoorwaarde is. 

Vanuit mijn brede ervaring verbind ik het kwalitatieve en kwantitatieve onderzoek, ben bij beide nadrukkelijk betrokken en zorg op die manier voor de perfecte aansluiting daartussen: twee kanten van de werkelijkheid, nodig om uw achterban werkelijk te begrijpen.
Daarbij fungeer ik als regisseur, zodat u alleen met mij te maken heeft. Het kwalitatieve onderzoek doe ik bij voorkeur zelf, voor het kwantitatieve onderzoek naar de risicohouding werk ik samen met Motivaction.

En tenslotte kan ik de resultaten van onderzoek in een context plaatsen en fondsbesturen werkelijk laten begrijpen hoe hun deelnemers en gepensioneerden denken en voelen als het gaat om hun pensioen.

Nevenfuncties

 • Voorzitter van de NVMI, beroepsorganisatie van marktonderzoekers in Nederland (1996-2001)
 • Lid Raad van Advies Hogeschool InHolland (2000-2005)
 • Voorzitter jury MOA Award Bedrijfsonderzoeker (2008-2012)
 • Associate van de Geijn Partners (2009-2014)
 • Lid Raad van Advies Top Capital (2010-2015)
 • Bestuurslid Openluchttheater Valkenburg (2010-2017)
 • Voorzitter NIMA platform Customer Insights (2010-2017)
 • Organisator en middagvoorzitter MOAbout-seminars, onder auspiciën van MOA (2009-2016)

Relevante achtergrond en ervaring

 • Centrum voor Marketing Analyses uitgebouwd van een bescheiden marktonderzoekbureau tot een van de toonaangevende spelers op de Nederlandse markt. Geen dataleverancier, maar nadruk op toegevoegde waarde en focus op een beperkt aantal branches, waaronder de financiële dienstverlening
 • Veelvuldig ingeschakeld bij complexe, strategische onderzoeksprojecten, uitmondend in presentaties en adviestrajecten voor directies en raden van bestuur, veelal in de financiële sector
 • Naast managementtaken altijd betrokken gebleven bij klanten. Dat betrof zowel de uitvoering van vaak langdurige en complexe onderzoeken, als consultancy-opdrachten
 • Bij Centrum voor Marketing Analyses / Millward Brown gewerkt voor financiële instellingen, zoals Nationale Nederlanden, ING Bank, Postbank, ABNAMRO Bank, Rabobank Groep, SNS Bank, van Lanschot Bankiers, Achmea, PGGM, ABP en Zwitserleven
 • Voert kwalitatief onderzoek zelf uit (organisatie, maken checklist, doen van interviews en groepsdiscussies, rapportage en presentatie). Vervult een regierol bij kwantitatief onderzoek (onderzoeksdesign, vragenlijst, aansturen uitvoerend onderzoeksbureau, presentatie)
 • Voert zowel voor ondernemings-, bedrijfstak- als beroepspensioenfondsen onderzoek uit naar met name de risicohouding van deelnemers en gepensioneerden
 • Regelmatig dagvoorzitter bij congressen en seminars

C.V. Peter Zegwaart

 • Geboren 20 februari 1952 in Heemstede
 • 1964-1971 Gymnasium bèta, Triniteitslyceum te Haarlem
 • 1971-1977 Studie westerse sociologie, Vrije Universiteit te Amsterdam; specialisatie Methoden & Technieken van onderzoek en statistiek
 • 1977-1982 Onderzoeksbureau R&M, Research en Marketing te Heerlen; projectleider en senior-projectleider,
 • 1982-1984 Onderzoeksbureau Centrum voor Marketing Analyses te Amsterdam, senior projectleider
 • 1984-1985 Amro Bank, Hoofd Marketingonderzoek particuliere markt
 • 1985-2007 Centrum voor Marketing Analyses / Millward Brown te Amsterdam, onderzoeksdirecteur, partner, directeur
 • Per 1 januari 2008 – heden zelfstandig consultant (Zegwaart Consultancy)

LinkedIn-profiel van Peter Zegwaart weergevenProfiel van Peter Zegwaart weergeven