Risicohouding in nieuwe pensioenstelsel

Risicohouding in nieuwe pensioenstelsel

  • 9 Feb, 2021
  • Nicolette Zegwaart
  • 0 Comments

De tweede en eerste kamer moeten nog hun zegen geven aan de wetgeving die voortvloeit uit het pensioenakkoord, maar duidelijk is al wel hoe het nieuwe stelsel eruit zal gaan zien. Duidelijk wordt ook, dat inzicht in de risicohouding van de deelnemers nog belangrijker gaat worden. In de Memorie van toelichting op het wetsvoorstel staat, dat het beleggings- en renterisico c.q. de beleggingsmix  per leeftijdscohort moet passen bij de risicohouding van de deelnemers binnen dat cohort en dat die risicohouding elke vijf jaar opnieuw moet worden vastgesteld. Onderzoek naar de risicohouding van de deelnemers en gepensioneerden is dus essentieel. Zegwaart Consultancy en Motivaction, die samen al voor meer dan 60 pensioenfondsen risicobereidheidsonderzoek uitvoerden,  hebben een een nieuwe onderzoeksaanpak ontwikkeld, die helemaal is gericht op het nieuwe pensioenstelsel. Dus niet alleen meten we de risicohouding kwalitatief en op basis van lifecycles per leeftijdscohort, maar ook thema’s als keuzevrijheid, solidariteit en variabele uitkering komen aan de orde. Daarmee geven de uitkomsten van dit onderzoek pensioenfondsbesturen houvast bij de keuze van de contractvorm en de inrichting daarvan.