Veel misverstanden over pensioen en laag vertrouwen. Werk aan de winkel voor de pensioensector!

Veel misverstanden over pensioen en laag vertrouwen. Werk aan de winkel voor de pensioensector!

  • 19 Mei, 2016
  • Nicolette Zegwaart
  • 0 Comments

Tijdens het congres van de Pensioenfederatie op 17 mei jl. zijn de resultaten gepresenteerd van een groot onderzoek onder werknemers, die via hun werkgever pensioen opbouwen. Het onderzoek, uitgevoerd door Zegwaart Consultancy en Motivaction, maakt duidelijk dat er veel misverstanden zijn rond pensioen. Werknemers denken dat er sprake is van een omslagstelsel, vrezen dat er voor hen straks geen pensioen meer is, overschatten beleggingsrisico’s en onderschatten de opbrengst van de door hen betaalde pensioenpremie. Deze misverstanden leiden, samen met een meer algemeen gevoel van wantrouwen, onzekerheid en boosheid, tot een erosie van het vertrouwen in pensioen. Meer kennis en begrip gaan gepaard met meer vertrouwen. De pensioensector mag zich deze resultaten aantrekken en zal met de zorgen en wensen van de deelnemers aan de slag moeten. Een nieuw stelsel zal in elk geval makkelijker uit te leggen moeten zijn dan het huidige!

Het volledige rapport is te downloaded via de website van de Pensioenfederatie (www.pensioenfederatie.nl)